Setting overordnet

Pendragons Ære er helt overordnet et konfliktscenarie der foregår i en mytisk middelalder setting. Nærmere præcist befinder vi os i kong Arthurs Britannien, og spillets elementer og historie er lige så meget inspireret om legenden om Kong Arthur, som af den tidlige middelalders verden (ca. år 600-1050).

Hvad betyder det for spillet? For første betyder det at spillet befinder sig i en anakronisme i forhold til den egentlige verdenshistorie, hvilket betyder at tidslinjen og de præcise årstal ikke ligger fast, men dog søger spillet i højere grad at ligge sig i den tidlige halvdel af perioden, mest fordi at de historiske fakta omkring Britannien ikke er særlig godt dokumenteret for den tidsperiode.

Legenden om Kong Arthur er et kludetæppe af anakronisme, fra hvor den er skrevet og hvad den handler om, tilføjet de historiske elementer. Om han fandtes og hvordan er man ikke enig om, men legenden tilbyder dog en verden og et ideal, dog set fra en side, som tilbyder os en verden for sig selv, som med sin mystik og sagnstatus kan tolkes ind i vores historiske forståelse af tid og sted.

 

Hvad handler det om?

Scenariets egentlige handling tager sit udgangspunkt i et område i det nordlige Britannien, nær Hadrians mur. Området kendes af briterne som Cambenet, men som Stowbury af sakserne. Området har i mange år været et lille uafhængigt saksisk kongerige, hvem det har lykkedes at stå stejlt igennem årenes løb, men nu er tiderne ved at skifte med Arthurs konsolidering og ekspansion af sin magt fra det sydlige og centrale Britannien.

Kong Bulvei valgte på sit dødsleje at testamentere Stowburys krone til Arthur uden om tinget, som ellers er den traditionelle måde at vælge kongen på. Det siges at Bulvei søgte at imødekomme det uundgåelige på den bedste måde som sin sidste handling, da han frygtede landets undergang i en åben krig. Gjort er gjort, og Arthur har nu sendt en af sine riddere, med et betragteligt følge, for at forestå det magtskifte han er blevet lovet. For at imødegå det vil områdets saksere og keltere samles i handelsbyen Carduel til Tinge, for at drøfte hvad der nu skal ske:

Skal de kæmpe en heroisk sidste kamp? Skal de acceptere det? Og i hvilken grad vil de blive påvirket, af Arthurs ambitioner? Hvad kan de opnå fra Arthur? Skal der udpeges en Hjarl og hvem? Vil han favorisere hans egen religion? Kan de handlende vinde flere privilegier? Vil han respektere stormændenes og høvdingenes autoritet? Hvad med de traditionelle love og rettigheder? Hvad med gamle stridsmål blandt magtpersoner, saksere og keltere? Hvad med landets skjulte urvæsner? Spørgsmålene vil ingen ende tage blandt stormændene, høvdingene, goder, gydjer, druider, håndværkere og handlende, uanset stolthed og usikkerhed. Men tinget er stedet hvor svarene skal findes og fremtiden fastlægges, for bedre eller værre.

Arthur har fået muligheden for at gennemgå et magtskifte i en nordlig og ikke mindst, strategisk provins uden at skulle spilde en dråbe blod, og han har tænkt sig at tage den chance. En af hans tro riddere er sendt afsted sammen med repræsentanter fra hans handelsfolk, stormænd, administration og kirken. De har godt nok hørt Arthurs bud, men kan de modstå fristelsen til at forbedre egne forhold i denne rigets nyeste provins?

Hver kultur, religion, stand, gruppering og individ har altså egne interesser som kan bringes til torvs til tinget, hvor Bulveis handling og Arthurs krav skal drøftes. Spillet handler om denne navigering og diskussion spørgsmålene, de samtaler, forhandlinger og aftaler der laves på og uden for tinget.

Hvad skal jeg?

Som spiller kommer du til at bruge tid på at spille din rolle i interaktion med dine tilhørsforhold, om de nu er slægt, laug, religion mm. Hvad mener de og hvad mener jeg, er spørgsmål du ville få glæde af at overveje, for det kan tjene din karakters personlige mål, og være klart for dig jf. dine orienteringer når tinget over flere omgange samles.

Skal jeg så rende rundt og snakke med alle om alt? Ikke som sådan, ikke at man ikke må, men du skal, inden for fri fortolkning, repræsentere din kultur og dens levevis, sat overfor dine personlige mål som karakter, og det gøres jo lettest ved i første omgang at interagere med dem som du har det tætteste ingame kobling til.

Uoverensstemmelserne foregår på næsten alle planer, så hvor står du og hvordan kommer du videre? En karakter skal i en hvis forstand finde sin plads i det nye samfund mens det skabes. Om du er med til at skabe det er et andet spørgsmål.